LogoKunstKringLelystad

Kunstkring Lelystad, Persbericht "Het Geheim van het Hout"

 
buttonStart
ButtonLopendeExpo
ButtonGentechvrijExpo
buttonKunstenaars
gehouden exposities
buttonVegRest
InDeMedia
buttonLinks
 
 
buttonInfoVoorExpo
 
 

 

Persbericht expositie "Het Geheim van het Hout"


Lelystad, 15 november 2005.

 

PERSBERICHT

   

Expositie en lezing 'Het Geheim van het Hout'.

De Kunstkring Lelystad en de bibliotheek willen u van harte uitnodigen een niet-alledaagse opening bij te wonen van een bijzondere tentoonstelling met als titel 'Het Geheim van het Hout'. Deze is van 1 december 2005 tot 2 februari 2006 te zien in de bibliotheek van Lelystad.


Bij de opening van de expositie hoort ook een lezing, die op 7 december plaatsvindt en om 20.00 uur begint.
De bekende actrice, kunstenares en schrijfster Wieteke van Dort verzorgt deze interessante lezing.
De meeste mensen kennen Wieteke van het tv-programma Het Klokhuis en haar vertolking van de Indonesische tante Lien. Wat niet iedereen weet, is dat Wieteke al jaren strijdt tegen het gebruik van stoffen die de gezondheid kunnen schaden. Op boeiende en heldere wijze vertelt zij deze avond over het thema van de expositie 'Het Geheim van Hout'. Wij stellen het op prijs, als u via 0320 249200 meldt dat u deze avond wilt bijwonen.

De expositie, die werken toont van een internationaal kunstenaarsgezelschap, heeft een bescheiden karakter. Behalve schilderijen en foto's, is vanaf 14 december ook keramiek van Wieteke van Dort te zien.
Deelnemende kunstenaars zijn: Miep Bos, Iet Eijbersen, Yoko Kobayashi, Karel Loman, Ellen Meijer, Wieteke Moody- van Dort en Emiel Stevenhagen.

Waarom dragen lezing en expositie de titel 'Het Geheim van het Hout' ?
Regelmatig organiseert Kunstkring Lelystad exposities met een actueel maatschappelijk thema. Dit keer is gekozen voor een onderwerp, dat al een paar jaar leeft in de woonwijk waar de Kunstkring haar vaste expositieruimte heeft. In deze woonwijk is bodemverontreiniging geconstateerd, die is veroorzaakt door het uitlogen van wolmanzouten uit de houten gevels.

Wat zijn wolmanzouten?
Het is een vaak gebruikt impregneermiddel om hout een langere levensduur te geven. Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten de zware metalen arseen, chroom VI en koper. Deze stoffen zijn zelfs bij zeer geringe hoeveelheden zeer giftig. Het onbeschermd bewerken of aanraken van dit hout is dan ook af te raden. Als het in brand vliegt, kun je maar beter uit de buurt blijven.

Gelukkig is gebruik van met CCA-zouten geïmpregneerd hout nu verboden voor particulieren en voor toepassing in de woningbouw. Men moet dit geïmpregneerde hout in de afvalfase als chemisch afval behandelen. Helaas is de praktijk anders. Op grote schaal wordt dit nog aan particulieren verkocht en toegepast, ook in de provincie Flevoland.

Voor meer informatie over gewolmaniseerd hout zie www.wolmanzouten.nl

 

Kunstkring Lelystad
Miep Bos
Donaustraat 170
8226 LC LELYSTAD
0320 258421

www.kunstkringlelystad.nl info@kunstkringlelystad.nl

Bibliotheek Lelystad
Stadhuisplein 10
8232 ZX LELYSTAD

0320 249200

www.bibliotheken-flevoland.nl

 

 


 

..meer informatie over deze expositie>>

 

email: info@kunstkringlelystad.nl

  Kunstkring Lelystad Gentechvrij Miep Bos

Alle afbeeldingen © van de verschillende kunstenaars.