LogoKunstKringLelystad

Kunstkring Lelystad, Lezing "Het Geheim van het Hout"

 
buttonStart
ButtonLopendeExpo
ButtonGentechvrijExpo
buttonKunstenaars
gehouden exposities
buttonVegRest
InDeMedia
buttonLinks
 
 
buttonInfoVoorExpo
 
 

 

Foto's en video van de lezing van Wieteke Moody- van Dort bij de opening van de expositie "Het Geheim van het Hout"

7 december 2005, in de bibliotheek van Lelystad.

Voor de video klik hier>

 

Eijbersen:  Miep

Miep opende de avond namens de twintigjarige Kunstkring en we zongen Ellen Meijer toe, die de volgende dag 80 jaar werd.

Miep Bos: foto bibliotheek

Maar eerst nam mevrouw Tulner het woord namens de bibliotheek en heette ons welkom. Wij bedanken de bibliotheek voor haar enorme gastvrijheid.

Eijbersen: foto Wieteke

Wieteke onthulde het Geheim van het Hout, op de wijze waarop ze het ook aan kinderen had uitgelegd en toen was het goed te begrijpen.

Miep Bos: foto Robert Brockhus en Wieteke

Maar soms was de materie zo ingewikkeld dat er een expert aan te pas moest komen, b.v. de heer Robert Brockhus van www.sdnl.nl

Miep Bos: foto lezing bibliotheek

Ondanks dat er tegelijkertijd ook een bijeenkomst was tegen het uitbreiden van ons vliegveld was er toch een behoorlijke opkomst en werd het ondanks het ernstige onderwerp, toch ook gezellig.

Miep Bos: foto Ad en Wieteke

Natuurlijk kwam een deskundige, expert op het gebied van wolmanzouten, ook ruimschoots aan het woord.

Miep Bos: foto pauze

In de pauze was er gelegenheid de expositie te bekijken en iets te drinken.

Miep Bos, foto pauze 2

En over het onderwerp te discusiëren. Gaat het hier over actio popularis??

Miep Bos: foto Robert Verlinden

Na de pauze kreeg ieder, die daar voor voelde, voldoende gelegenheid zijn of haar oplossing, vraag of opmerking te verwoorden, zoals hier de heer Robert Verlinden.

 

Miep Bos: Foto Robert

De oplossing voor het afvalprobleem van het gewolmaniseerde hout, werd uitgelegd door Robert Brockhus, zoals die van ir.L. Nevels van "Edelchemie" die zelf niet aanwezig kon zijn. Hij liet keramiek zien, waarin het nu -onschuldige- afval is verwerkt.

Foto bibliotheek

Na afloop een bloemetje voor de organisatoren

Keramiek van Wieteke

Wieteke's Keramiek op een strategische plaats in de bibliotheek

De lezing van Wieteke werd afgesloten met de onthulling van "Het Geheim van het Hout" door deskundige.

Het Geheim van het Hout bestaat er dat bij toelating van bestrijdingsmiddelen niets geregeld is over de schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid tijdens de gebruiks- en afvalfase. Door een weeffout in de wetgeving is dit mogelijk. Met als gevolg dat Nederland vergiftigd wordt door deze afvalstoffen..

De volledige tekst >>

 


 

..meer informatie over deze expositie>>

 

..meer informatie over wolmanzouten>>

 

 

email: info@kunstkringlelystad.nl

  Kunstkring Lelystad Gentechvrij Miep Bos

Alle afbeeldingen © van de verschillende kunstenaars.